Văn bản điện tử
Đến tháng 5/2022 UBND tỉnh Kiên Giang đã trao đổi

văn bản qua mạng
giữa 542 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc06:37 ngày 17/5/2022)