Văn bản điện tử
Đến tháng 10/2022 UBND tỉnh Kiên Giang đã trao đổi

văn bản qua mạng
giữa 542 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc07:0 ngày 1/10/2022)