Văn bản điện tử
Đến tháng 6/2023 UBND tỉnh Kiên Giang đã trao đổi

văn bản qua mạng
giữa 542 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc07:1 ngày 1/6/2023)